Vores Historie


Qvortrup Administration A/S ejes i dag af advokat Leif Q. advokat H.J. Beier og advokat Jens Anker Hansen.

Gennem de senere år har selskabet ekspanderet i stort omfang og administrerer i dag ca. 10.500 enheder fortrinsvist indenfor beboelsessektoren. Adminstrationsfirmaet administrerer p.t. nogle af de største andelsboligforeninger og ejerlejlighedsforeninger i landet.

Pr. 1. januar 2005 trak advokat H.J. Beier sig tilbage, hvorefter Advokat Jens Anker Hansen blev eneadministrerende direktør i Qvortrup Administration A/S samt eneindehaver af Qvortrup Advokatfirma.

Efter ejerlejlighedslovens indførelse i 1967 koncentrerede administrationen sig i større og større omfang om administration af ejerlejlighedsforeninger og andelsboligforeninger. I 1969 blev advokat H.J. Beier knyttet til firmaet. Advokat Leif Qvortrup trak sig tilbage i 1978, hvorefter advokat advokat H.J. Beier blev aktionær og direktør i administrationsselskabet, der i mellemtiden var blevet et aktieselskab, ligesom advokat H.J. Beier overtog den dertil knyttet advokatforretning.

Advokat Jens Anker Hansen blev knyttet til advokatforretningen i 1987 og blev i 1997 aktionær samt medadministrerende direktør i Qvortrup Administration A/S.

I perioden før 2. verdenskrig blev landsretssagfører Karl Qvortrup som led i et generationsskifte optaget som partner. Efter 2. verdenskrig blev landsretssagfører Karl Qvortrup, hvis navn går videre i selskabets nuværende navn, ene indehaver. Efter landsretssagfører Karl Qvortrups alt for tidligere død i 1950'erne blev firmaet videreført af dennes søn advokat Leif Qvortrup.

Selskabets oprindelse går tilbage til tiden umiddelbart efter 1. verdenskrig. På daværende tidspunkt drev højesteretssagfører Geo K. Schiørring en større advokatforretning. Advokatkontoret var juridisk rådgiver og igangsætter af en række store kendte byggerier, bl.a. Vesterport opført 1930-1932, der i mange år var Danmarks største kontorbygning, Hotel Astoria (penalhuset) på banegårdspladsen, Danmarks på daværende tidspunkt største beboelsesejendom på Tomsgårdsvej, Tagensbo opført i slutningen af 1930erne og på daværende tidspunkt Danmarks største parkbebyggelse med ca. 1000 lejligheder. I forbindelse hermed blev der opbygget en større ejendomsadministration.