Målsætning


Qvortrup Administration A/S har som målsætning at være blandt de tre største privatejede administrationsselskaber i Danmark.

  • Vi lægger vægt på ordentlighed, ordholdenhed og samfundsmæssig ansvarlighed.

Qvortrup Administration A/S deltager engageret og aktivt i den juridisk økonomiske styring af bygge- og renoveringsopgaver.

Ledende medarbejdere i Qvortrup Administration A/S deltager aktivt i faglige udviklingsarbejder og udvalg, herunder i Ejendomsforeningen Danmark, huslejenævn samt ved boligretssager som lægdommere.