Kontaktpersoner


Herunder er en række af Qvortrup Administrations medarbejdere repræsenteret.

Jens Anker Hansen
Direktør, Advokat


Hovedarbejdsområde

 • Foreningsret
 • Lejeret
 • Fondsret

Drift af fast ejendom

 • Byggesager
 • Entrepriseret
 • Finansiering

Tillidserhverv

 • Udlejerrepræsentant i Ankenævnet for de Københavnske Huslejenævn.
 • Lægdommer ved boligretten på Frederiksberg
 • Lægdommer ved boligretten i Lyngby
 • Medlem af bestyrelsen i Ejendomsforeningen Danmark, administratorsektionen.
 • Formand for bestyrelsen i BVB (Byggeskadefonden vedrørende byfornyelse).

Hanne Bisgaard
Administrator

Charlotte Lie
Administrator

Niels Jensen
Regnskabschef

Svend Carstensen
Advokat, Mediator