Velkommen til Qvortrup Administration


Qvortrup Administration A/S er 100% advokatejet med specialisering inden for administration af alle former for fast ejendom og med særlig detail- og specialkompetence inden for den komplekse lovgivning på området.

  • Der tilknyttes til kunden en fast kontaktperson/administrator.
  • Medarbejdere hos Qvortrup Administration A/S har høj faglig og ansættelsesmæssig anciennitet.
  • Medarbejdere efteruddannes løbende gennem kurser, bl.a. afholdt af vor brancheorganisation Ejendomsforeningen Danmark.
  • Qvortrup Administration A/S er kendetegnet ved en flad og uformel organisation.

Vi administrerer ca. 10.500 enheder


Det er lejemål fordelt på:

  • 68 ejerforeninger.
  • 43 andelsboligforeninger samt
  • 51 udlejningsejendomme

Qvortrup Administration A/S har til varetagelse af teknisk rådgivning og tilsyn egne ejendomsinspektører ansat.


Det er p.t. ikke muligt at blive skrevet op til udlejningsboliger